สถานีตรวจสอบน้ำหนัก พยุหะคีรี (ขาออก)


กม. 307+550 ถนน. พหลโยธิน ตำบล ม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130