Posted on Jun 27,2024   |   
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.02 น.

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.02 น.
กรมทางหลวง เข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
จับกุม ณ ทางหลวงหมายเลข 347 กม.20+300 ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
น้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด 50,500 กิโลกรัม
พิกัดน้ำหนักที่ชั่งได้ 70,550 กิโลกรัม
พิกัดน้ำหนักที่เกิน 20,050 กิโลกรัม