Posted on Jun 27,2024   |   
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.
กรมทางหลวง เข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
จับกุม ณ ทางหลวงหมายเลข 347 กม.17+000 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
น้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด 50,500 กิโลกรัม
พิกัดน้ำหนักที่ชั่งได้ 60,150 กิโลกรัม
พิกัดน้ำหนักที่เกิน 9,650 กิโลกรัม