Posted on Jun 27,2024   |   
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.52 น.

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.52 น.
กรมทางหลวง เข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
จับกุม ณ ทางหลวงหมายเลข 347 กม.22+250 ตำบลเชียงเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
น้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด 50,500 กิโลกรัม
พิกัดน้ำหนักที่ชั่งได้ 60,000 กิโลกรัม
พิกัดน้ำหนักที่เกิน 9,500 กิโลกรัม