Posted on Jun 27,2024   |   
ขอรายงานผลการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2567 จำนวน 54 คัน

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ขอรายงานผลการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2567 จำนวน 54 คัน