Posted on Aug 17,2023   |   
การแถลงข่าวโครงการ “คมนาคมอาสาช่วยกาชาด”

นายธานินทร์  สมบูรณ์  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการ “คมนาคมอาสาช่วยกาชาด” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วยแพทย์หญิง สร้อยสอางค์  พิกุลสด  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม