Posted on Aug 17,2023   |   
การตรวจเยี่ยม และสร้างขัวญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 14 เมษายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
กรมทางหลวง