• ขอรายงานผลการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2567 จำนวน 54 คัน

  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ขอรายงานผลการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2567 จำนวน 54 คัน

 • วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.52 น.

  วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.52 น.กรมทางหลวง เข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินจับกุม ณ ทางหลวงหมายเลข 347 กม.22+250 ตำบลเชียงเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาน้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด 50,500 กิโลกรัมพิกัดน้ำหนักที่ชั่งได้ 60,000 ก

 • วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.

  วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.กรมทางหลวง เข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินจับกุม ณ ทางหลวงหมายเลข 347 กม.17+000 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาน้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด 50,500 กิโลกรัมพิกัดน้ำหนักที่ชั่งได้ 60,150 กิ

 • วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.02 น.

  วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.02 น.กรมทางหลวง เข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินจับกุม ณ ทางหลวงหมายเลข 347 กม.20+300 ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาน้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด 50,500 กิโลกรัมพิกัดน้ำหนักที่ชั่งได้ 70,550 กิโลก